תינוקות נולדים עם חומרי תרופות מרשם בגופם

אמור לא לסמים    אמור כן לחיים

Foundation for a Drug-Free World

________________________________________________________________

תינוקות נולדים עם חומרי תרופות מרשם בגופם

עליה בצריכת תרופות מרשם על ידי הורים

על פי המשרד לענייני ילדים ומשפחה של פלורידה, חלה עלייה של 13% במספר המקרים הקשורים להתמכרות לסמים ואלכוהול של הורים. מומחים אומרים כי עליה זו קשורה לשימוש לרעה בתרופות מרשם לאור נגישותם הרבה. ד”ר בוב מורלי, מנהל הפרקטיקה הקלינית בבית החולים ” “All Children’s Hospital מסר כי בשבוע אחד, ראה שלושה תינוקות אשר נולדו בבית החולים כאשר בגופם כבר נמצאים חומרים של תרופות מרשם. כך על פי פרסום של הארגון למען אמריקה נקיה מסמים (DFAF).

גם בישראל חלה עליה בשימוש של הורים בתרופות ללא מרשם רופא. על פי הדוח האחרון של הרשות למלחמה בסמים, שיעור המבוגרים בישראל אשר דיווח על שימוש בתרופות שלא על פי  מרשם רופא הוא 3.35% . כלומר 76,635 מתוך אוכלוסיה של כ-2,287,600 מבוגרים בגילאי 18 עד 40.  על פי הדוח, נעשה שימוש יותר גבוה בכדורי הרגעה ושינה לעומת כדורי מרץ. נתונים אלו מראים עליה לעומת 2.2% שדיווחו בסקר הקודם שנערך בשנת 2005. בסקר הנוכחי נמצא  גם כי 0.51% מדווחים על שימוש בריטלין בחודש האחרון ללא מרשם רופא כלומר כ- 11,667 איש. שימוש בסינופד ללא מרשם רופא מדווח ע”י 0.66% , אסיוול 0.84% ורוגען 0.83%.

הגיל הממוצע שבו מתחילים שימוש בתרופות ללא מרשם רופא, בקבוצת גיל זו , על פי הדוח של הרשות נע בין גיל 22 לגיל 23, כאשר הגברים מדווחים על התחלת שימוש בגיל צעיר בכשנה לעומת הנשים. 1.7% מהמבוגרים מדווחים על שימוש בתרופות ללא מרשם רופא כאשר הם מעידים כי יש להם ילדים בני 12 עד 18 בבית כלומר 38,889 הינם הורים אשר משתמשים בסביבתם של מתבגרים בתרופות ללא מרשם רופא. 57,190 מבוגרים, אשר דיווחו על שימוש בתרופות שלא על פי מרשם רופא עוסקים בניהול, במקצועות חופשיים או אקדמאים. כמעט 600,000 (כ- 26 אחוז) מבוגרים בגילאים אלו אומרים כי לדעתם אין סיכון או שהסיכון נמוך אם לוקחים בשביל הכיף כדורי שינה או הרגעה פעם או פעמיים.

צעירים רבים שהשתמשו לרעה בתרופות מרשם מגיעים לחדרי מיון. בשנת 2004, כרבע מתוך 1.3 מיליון הפניות שהגיעו לחדרי מיון בארה”ב ושנבעו כתוצאה משימוש בסמים היו כתוצאה משימוש לרעה בתרופות מרשם ותרופות הנמכרות מעל לדלפק. שימוש בתרופות לא היה בולט בסקרי שימוש בסמים שנערכו לפני כעשור, אולם התופעה נמצאת כיום בעלייה מתמדת.

נתונים אמיתיים על שימוש לרעה בתרופות מרשם

שימוש לצרכי בידור בתרופות מרשם הוא בעיה רצינית אצל בני נוער ואנשים צעירים. מחקרים לאומיים מראים שיש סבירות גבוהה יותר שבן נוער ישתמש לרעה בתרופות מרשם מאשר בסמי רחוב לא חוקיים. בני נוער רבים חושבים כי שימוש בתרופות מרשם (שימוש לרעה) הינו בטוח כי רופאים רושמים אותם. אולם לקיחתם עבור שימוש לא רפואי כדי להגיע לתחושת “היי” או ל-“טיפול עצמי” יכולים להיות מסוכנים וממכרים באותה מידה כמו לקיחת סמי רחוב לא חוקיים.- מתוך “האמת על הסמים”- שימוש לרעה בתרופות מרשם.

“עולם ללא סמים” הינו ארגון לא ממשלתי – NGO- Non governmental organization – הפועל בתחום החינוך והבאת ידע אמיתי על סמים ואלכוהול לילדים ונוער. הארגון, אשר הוקם על ידי ארגון הסנטולוגיה, עובד עם בני נוער, הורים, מחנכים, ארגוני מתנדבים אחרים ועם כל מי שיש לו רצון לעזור לאנשים לנהל חיים נקיים משימוש בסמים.

קישורים וסימוכין

Drug Free America Foundation, Inc. – המוסד לאמריקה ללא סמים-  http://www.dfaf.org/

“סיכומי מאמרים מהספרות המקצועית- נובמבר 2006” בעריכת ד”ר רחל בר המבורגר, מדענית ראשית, הרשות הלאומית למלחמה בסמים.

“השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תושבי מדינת ישראל 2009, “הרשות למלחמה בסמים.

תמונות אילוסטרציה תודות ל juhansonin מאתר פליקר: http://www.flickr.com/photos/38869431@N00/424130399/

_____________________________________________________________

המתנדבים של עולם ללא סמים” פועלים על מנת להביא את “האמת על הסמים והאלכוהול” אל בני הנוער, בכל מקום שבו הם נמצאים. הארגון, אשר הוקם על ידי ארגון הסיינטולוגיה, כאחד מבין מגוון הפעילויות לשיפור חברתי שהתנועה יזמה, עובד עם בני נוער, הורים, מחנכים, ארגוני מתנדבים אחרים ועם כל מי שיש לו רצון לעזור לאנשים לנהל חיים נקיים משימוש בסמים.

http://il.drugfreeworld.org

http://drugfreeisrael.org

notodrugs.yestolife@gmail.com

כתובת למשלוח דואר : אילת מליס כהן, מסדה 36 חיפה 33075

כל הזכויות שמורות ל”עולם ללא סמים”– © Foundation for a Drug-Free World